История на училището

Училище “Петко Р. Славейков” в гр.Бяла е построено през 1915г. Сградата е била едноетажна, с четири класни стаи, салон и учителска стая. Наречено е на името на големия български поет Петко Р. Славейков. Той е учителствал в гр.Бяла в края на 1845г. и началото на 1846г. Учил е 15-20 деца и то само около 3 месеца, но това не попречило на беленчани да запазят за дядо Славейков прекрасни спомени и по-късно, след като се построява новото училище, да го кръстят на негово име.

Училището през това време се е помещавало в горния етаж на сградата, която се намирала в църковния двор, а на долния имало дюкяни.

След 1907, когато началното образование става задължително, а броят на учениците се увеличава, се наложило да се построят две нови училища – едното е училище “Петко Р. Славейков”.

В периода от 1928 до 1954 учител е бил Кръстю Цанев от гр.Бяла. Той изработил релефната карта на България, която стои и до днес.

През 1933г. се построява втори етаж на сградата. От септември 1954г. до 1969г. в сградата функционират ОУ “Петко Р.Славейков” и ЦДГ.

След 1969г. до днес училището е с начален курс на обучение.

Exclamation Triangle Check code